Beoordeling en functionering

Het belang van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken met de medewerkers wordt vaak over het hoofd gezien. Toch blijkt telkens weer in de praktijk dat deze gespreksmomenten gedurende het jaar van essentieel belang zijn.

stabiele organisatieHet bedrijf kan terugkijken op de geleverde prestaties in het afgelopen jaar, maar is tevens in staat om nieuwe afspraken te maken voor de toekomst. Juist in hectische periodes als deze, is het van groot belang dat uw medewerkers de koers weten die u met uw bedrijf wilt varen. Medewerkers zijn het belangrijkste middel in de communicatie met uw klanten en zij zullen als geen ander bepalend zijn voor het succes van uw onderneming.

Daarnaast is het voor medewerkers belangrijk om te weten hoe het bedrijf over hen denkt. Is men tevreden, wat gaat goed, wat dient verbeterd te worden en wat zijn de nieuwe speerpunten.

AdvimaxX heeft een functionerings- en beoordelingssysteem ontwikkeld wat direct gekoppeld is aan de taakfunctieomschrijvingen en daarbij behorende compentieprofielen. Zonder extreme inzet van uw zijde kan dit systeem worden geimplementeerd binnen uw organisatie.

Graag vertellen onze adviseurs u meer over de voordelen van deze methodieken voor u ?n uw medewerkers!