Bedrijfsfinancieringen

Als ondernemer neemt u vaak beleidsbeslissingen met verstrekkende gevolgen. Aan een passende financiering van investeringen danwel overname financieringsrappplannen wordt vaak pas in een later stadium gedacht. Mocht een financiering vervolgens geen doorgang kunnen vinden is er veel tijd en geld ge?nvesteerd in de plannen, maar heeft het niets gebracht.

Financieringsrapport

AdvimaxX beoordeeld graag samen met u de bedrijfseconomische kant van uw plannen. Zowel op het gebied van financieringshaalbaarheid als op het gebied van subsidiemogelijkheden. Samen met u nemen we de financieringsmogelijkheden (bankfinanciering, participatie, lease, factoring enz.) door en stellen wij een financieringsplan op.

Zoals u weet zijn banken zeer krtitisch en daarom is het van essentieel belang dat uw financieringsaanvraag in ??n keer volledig voldoet aan de verwachtingen van de betreffende bank. Door de directe contacten die wij met vele financi?le instellingen hebben, zijn wij in staat goede en volledige financieringsrapporten samen te stellen, wat de kans van slagen enorm vergroot.

Uiteraard beoordelen wij ook de voorwaarden die door de financier worden gesteld aan u als ondernemer of aan uw onderneming. Deze dienen realistisch en marktconform te zijn. Uiteindelijk zal het totale plaatje van voorwaarden, zekerheden en condities bepalend zijn voor de keuze van een financier. U zult wellicht al wel hebben gemerkt dat dit een vak op zich is en dat een specialist absoluut geen overbodige luxe is!