Management Informatie Systeem, dashboard en kengetallen

budgetDe snelheid van veranderingen in onze branche staan met recht in de hoogste versnelling. De vraag van de consument, wetgevingen en de verwachtingen van een importeur wijzigen veel en vaak. Een goed functionerend management informatie systeem is voor het aansturen van uw onderneming van essentieel belang. AdvimaxX biedt een veelomvattend management informatie systeem, welke van toepassing is op vrijwel ieder niveau binnen uw organisatie.

Iedere afdeling binnen uw organsiatie kan de beschikking krijgen over relevante management stuurinformatie en indien gewenst kan dit gekoppeld worden aan de overeengekomen budgetten. Uiteraard kunnen ook relevante kengetallen worden toegevoegd aan deze informatiesystemen.

dashboardDoorlopend de juiste informatie op de juiste plek om zodoende snel in te kunnen spelen op eventuele afwijkingen, u krijgt een volledig en duidelijk zicht op het financieel overzicht van uw organisatie.

Indien gewenst is het ook mogelijk om op basis van maatwerk een dashboard te ontwikkelen met daarin verwerkt salestargets, aftersales targets en kwaliteitsscores.

Graag bespreken wij vrijblijvend met u de mogelijkheden en de wensen om uw organisatie verder te optimaliseren.