Kostenbeheersing

Vaak zonder dat een bedrijf het zelf in de gaten heeft, sluipen er kosten in uw organisatie die niet direct noodzakelijk zijn. Door de waan van de dag en wellicht door een stukje bedrijfsblindheid vallen deze onnodige kosten niet meer op, het is "gewoon" geworden.

cost reductionRendement op korte termijn

Als partij van buitenaf kunnen wij objectief de stofkam door uw organisatie halen, waardoor onnodige kosten gesignaleerd kunnen worden. Deze ingeslopen kosten brengen wij voor u in beeld, waardoor u snel besparingen door kunt voeren en zodoende uw rendement reeds op de korte termijn kan worden verbeterd!

Vooraad- en debiteurenbeheer

Ook op het gebied van voorraad- en debiteurenbeheer kunnen wij wellicht een directe bijdrage leveren aan het reduceren van rentekosten, maar zeker ook op het gebied van risico-afdekking.

Aan goed debiteurenbeheer liggen goede procedures ten grond slag, juist deze procedures zijn bij veel bedrijven ver te zoeken. Vaak zit het verschil tussen zwarte of rode cijfers in het daadwerkelijk volgens de richtlijnen uitoefenen van de werkzaamheden.