Bedrijfsreorganisaties

overcome the crisisIn de huidige moeilijke economische tijden staan veel bedrijven onder zware druk. In de Automotive sector in het bijzonder staat de continu?teit van vele bedrijven ter discussie.

Importeurs stellen strenge eisen, banken hebben aanvullende eisen rondom de verstrekte financieringen, omzetten en marges lopen terug en de consument wordt steeds kritischer. In dit complexe speelveld moet u als ondernemer ieder dag weer de juiste beslissingen nemen. De situatie kan ontstaan dat u het overzicht en de controle kwijtraakt en dat uw onderneming steeds verder in de problemen raakt.

Dit zijn de momenten dat de specialisten van AdvimaxX u graag terzijde staan. Zij zijn in staat om uw onderneming op een snelle en adequate wijze door te lichten en u, na een zorgvuldige analyse, vervolgens van maatwerkadviezen te voorzien. Juist nu zijn doeltreffende adviezen van essentieel belang. In overleg met u kan een reorganisatie plan worden opgesteld, desgewenst kan de implementatie van het plan ook door onze adviseurs worden uitgevoerd. Tevens zijn wij graag bereid om namens u besprekingen met derden te voeren, waarbij de belangen van uw onderneming zo goed mogelijk worden gediend.

Zowel voor u als voor ons staat de cointinu?teit en winstgevendheid op de (middel)lange termijn centraal en wij zijn ervan overtuigd u daarbij van dienst te kunnen zijn.