Fusies en overnames

Schaalvergroting en kostenbeheersing lijken momenteel de toverwoorden om een sterk en stabiel bedrijf voor de toekomst op te kunnen bouwen. In een aantal situaties kan dit ook zeer zeker het geval zijn. De specialisten van AdvimaxX zijn graag bereid om samen met u de argumenten te beoordelen voor fusie, overname danwel verkoop van de onderneming.

fusie overnameGebaseerd op een brede ervaring, visie op lange en middellange termijn en specialistische kennis van deze materie zijn wij uw partner bij uitstek. Samen met u worden de zakelijke kansen en mogelijkheden beoordeeld, maar ook de menselijke en emotionele processen worden op professionele wijze begeleid.

Begeleiding van A tot Z

Aangezien verkoop, fusie en overname allemaal zeer ingrijpende gebeurtenissen zijn richten wij ons op een totale, integrale aanpak. AdvimaxX kan u begeleiden en adviseren op het gebied van het bepalen van de strategie, het zoeken naar geschikte overname, koop en fusie kandidaten, het voeren van onderhandelingen, begeleiden van financieringsaanvragen, vaststellen van waardebepalingen, tot en met de contractuele afhandeling.

De weg naar een succesvol proces zal geheel worden begeleidt door onze adviseur, waarbij uw belangen bepalend zullen zijn.